„Nic prócz O” (PIW) – wiersze Krystyny Rodowskiej przybliży redaktor Marek Ławrynowicz

Polub: