O poemacie „Palamedes” Piotra Matywieckiego (wyd. Biuro Literackie) z autorem rozmawia Marek Ławrynowicz.

Polub: