O książce Meral Kureyshi „Słonie w ogrodzie” (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) w tłumaczeniu Urszuli Poprawskiej rozmawiają Aleksandra Wyperowicz i Katarzyna Staszczyk.

Polub: