O powieści „Tango śmierci” Jurija Wynnyczuka (Wydawnictwo KEW) w przekładzie Bohdana Zadury rozmawiają Natalia Solonska i Marek Ławrynowicz.

Polub: