O książce Krzysztofa Masłonia „W pisarskim czyśćcu. Sylwetki dwudziestoletnich pisarzem” (Wydawnictwo Zysk i S-ka) z autorem rozmawia Marek Ławrynowicz.

Polub: