O książce Marka Bieńczyka „Jabłko Olgi, stopy Dawida” rozmawiają Anna Wysocka i Katarzyna Wójcik. Fragment książki czyta Andrzej Ferenc.

Polub: