Pierwszym laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego został Wojciech Chmielewski. O patronie nagrody oraz sztuce pisania opowiadań z autorem rozmawia Marek Ławrynowicz.

 

Polub: